Σύνδεσμοι

ΝΟΜΟΙ

 

-   Νόμος ειδικής αγωγής Ν.2817/2000

-   Νόμος ειδικής αγωγής Ν.3699/2008

-  Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

-   Δείτε τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Ελλάδας σε χάρτη Google Maps

-   Καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων

-   Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-   Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

-   Ειδική Αγωγή

-   Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

-   Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής - Π.Ε.Σ.Ε.Α.

-   Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης

-   Περιφερειακή Δ/νση εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος

-   Σύλλογος Ε.Ε.Π. Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ)

-   Δ/νση Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-   4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν.Ε. Φθιώτιδας

-   Π.Ε.Κ. Λαμίας

-   Πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

-   Ασφάλεια στο διαδίκτυο

-   Ρωτάω τον Συνήγορο

-   Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

-   Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας

-   Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας

-   Σχεδι@ζω για όλους (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες